Sołectwa i Sołtysi


Rys. 1. Podział administracyjny gminy Krzczonów na sołectwa
źródło: opracowanie własne, na podstawie [1]

 

Lista Sołtysów:

nr-1 Antoniówka   nr-10 Lucjan Ziętek
Krzczonów Wójtostwo
  nr-19 Grzegorz Drapsiak
Sobieska Wola Pierwsza
nr-2 Jacenty Pawelec
Boży Dar
  nr-11 Roman Górniak
Kosarzew Dolny
  nr-20 Agnieszka Kulig
Sobieska Wola Druga
nr-3 Ewa Dadej
Gierniak
  nr-12 Piotr Ciężkal
Kosarzew Górny
  nr-21 Anna Pielecha
Teklin
nr-4 Krystyna Wójtowicz
Krzczonów Pierwszy
  nr-13 Justyna Flis
Kosarzew Stróża
  nr-22 Henryk Bednarski
Walentynów
nr-5 Dorota Pawłat
Krzczonów Drugi
  nr-14 Barbara Kozieł
Lewandowszczyzna
  nr-23 Mieczysław Olejarz
Zielona
nr-6 Józef Solowski
Krzczonów Trzeci
  nr-15 Irena Krystyniak
Olszanka
  nr-24 Elżbieta Bartoszek
Żuków Pierwszy
nr-7 Robert Flak
Krzczonów Folwark
  nr-16 Dorota Oleszko
Piotrkówek
  nr-25 Agnieszka Głąb
Żuków Drugi
nr-8 Mariusz Małek
Krzczonów Sołtysy
  nr-17 Waldemar Syrwal
Policzyzna
  nr-26 Marcin Socha
Żuków Kolonia
nr-9 Krzysztof Pawłowski
Krzczonów Skałka
  nr-18 Agata Bartnik
Pustelnik
  nr-27 Tomasz Wargol
Nowiny Żukowskie

 

Przypisy:
[1] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzczonów (załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/154/2010 Rady Gminy Krzczonów z dnia 22 lutego 2010 r.)