Nabór uczestników projektu w programie „Cyfrowa Gmina Krzczonów”

„Cyfrowa Gmina Krzczonów” jest projektem skierowanym do mieszkańców naszej gminy, którzy chcą podnieść kompetencje cyfrowe. Projekt jest dofinansowany w ramach projektu grantowego „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

plakat

Grant w wysokości 16 796,10 zł zostanie przeznaczony na zakup sprzętu komputerowego oraz organizację szkoleń dla 30 mieszkańców naszej gminy, którzy ukończyli co najmniej 25 lat.

Proponujemy moduły szkoleniowe o tematyce:

„Działam w sieciach społecznościowych”;

„Tworzę własną stronę internetową (blog)”;

„Rolnik w sieci”;

„Rodzic w internecie”;

„Mój biznes w sieci”;

„Moje finanse i transakcje w sieci”

„Kultura w sieci”

Szkolenia będą się odbywać w 10-osobowych grupach. Każde z nich obejmie 2 spotkania po 6 godzin, czyli potrwa łącznie 12 godzin. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające rozwój kompetencji z zakresu danego bloku tematycznego. Warsztaty są skierowane do każdego, kto chce podnieść poziom kompetencji cyfrowych, które są niezbędne do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych.

Nabór uczestników potrwa do 15.12.2018

Przewidywany termin szkolenia: styczeń – luty 2019 r.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Informacji o projekcie udzielają pracownicy Urzędu Gminy Krzczonów, ul. Spokojna 7 pok. nr 7, pod numerem telefonu  (81) 56 64 079  lub e-mail: karol.kuropiewski@krzczonow.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

Dokumenty rekrutacyjne tj. Formularz rekrutacyjny oraz oświadczenie o niepełnosprawności i ochronie danych osobowych można złożyć w następujący sposób: osobiście w pok. nr 7 Urzędu Gminy Krzczonów, listownie na adres: Urząd Gminy Krzczonów, ul. Spokojna 7, 23-110 Krzczonów lub drogą elektroniczną na adres: karol.kuropiewski@krzczonow.pl

 

Poniżej dokumenty rekrutacyjne do projektu.

  1. Regulamin naboru
  2. Formularz rekrutacyjny
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego
  4. Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego oraz personelu projektu Beneficjenta
  5. Oświadczenie o stopniu niepełnosprawności
  6. Zgoda na wykorzystanie wizerunku