Nowy nabór dotyczący Odnawialnych Źródeł Energii

gf-4Tx5-CmFa-1qPA_panele-fotowoltaiczne-664x442-nocrop

Uprzejmie informujemy, że Gmina Krzczonów zamierza przystąpić do nowego projektu polegającego na montażu mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na potrzeby gospodarstw domowych. Do wniosku o dofinansowanie przyjęte zostaną następujące rodzaje instalacji:

  • instalacje fotowoltaiczne na potrzeby gospodarstwa domowego,
  • instalacje kolektorów słonecznych do ogrzania ciepłej wody użytkowej na potrzeby gospodarstwa domowego,
  • piece na biomasę do ogrzania obiektów mieszkalnych,
  • pompy ciepła do ogrzania ciepłej wody użytkowej na potrzeby gospodarstwa domowego

W celu wzięcia udziału w projekcie konieczne jest złożenie wypełnionej i opatrzonej podpisami właścicieli nieruchomości deklaracji udziału w projekcie z zakresu dofinansowania instalacji OZE wraz z załącznikami:

Załączniki:
docx Informacja
rozmiar pliku: 45 KB
pdf Regulamin naboru OZE
rozmiar pliku: 136 KB
docx Deklaracja udziału OZE
rozmiar pliku: 138 KB
docx Załącznik nr 1a. do deklaracji udziału. Ankieta instalacja solarna
rozmiar pliku: 78 KB
docx Załącznik nr 1b. do deklaracji udziału. Ankieta instalacja pompy ciepła c.wu.
rozmiar pliku: 76 KB
docx Załącznik nr 1c. do deklaracji udziału. Ankieta instalacja kotłów na biomasę
rozmiar pliku: 76 KB
docx Załącznik nr 1d. do deklaracji udziału. Ankieta instalacja fotowoltaiczna
rozmiar pliku: 76 KB
docx Załącznik nr 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.obowiązek informacyjny
rozmiar pliku: 66 KB
docx Załącznik nr 3-Klauzula informacyjna
rozmiar pliku: 71 KB
docx Załącznik nr 4. Umowa użyczenia
rozmiar pliku: 75 KB
docx Załącznik nr 5 do deklaracji udziału OZE. Dokuemnt powierdzający niezaleganie w opłatach na rzecz Gminy Krzczonów
rozmiar pliku: 83 KB