Przebudowa drogi gminnej nr 112561L ul. Tadeusza Kościuszki w m. Krzczonów

flag_yellow_low                     PROW-2014-2020-logo-kolor

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 112561L ul. Tadeusza Kościuszki w m. Krzczonów”  objęta jest wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020

Celem operacji jest przebudowa drogi gminnej o długości 535 m, nr 112561L w obrębie ulicy Tadeusza Kościuszki w m. Krzczonów. Operacja przyczyni się  do poprawy stanu technicznego, płynności ruchu i bezpieczeństwa użytkowników zmodernizowanej infrastruktury.