Przebudowa placu zabaw w miejscowości Krzczonów

flag_white_low         unnamed         PROW-2014-2020-logo-kolor

7 lutego 2022 r. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Krzczonów uzyskało dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Planowana inwestycja jest zgodna z celami LSR, aby stworzyć miejsce wypoczynkowe atrakcyjne pod względem rekreacyjnym umożliwiającym integrację społeczności lokalnej.

Inwestycja obejmuje wymianę wyeksploatowanych i zniszczonych  urządzeń do zabaw na nowe bezpieczne, spełniające normy branżowe. Modernizacja placu zabaw udoskonalona pod względem technicznymi i wizualnym wpłynie na innowacyjność miejscowości. Nowe wyposażenie zachęci do zdrowego i aktywnego trybu życia, systematycznego uprawiania gimnastyki przy zachowaniu prawidłowej postawy ciała oraz spędzania czasu rodziców i dzieci na świeżym powietrzu, pozytywnie oddziałując na ogólne samopoczucie.

Zabawy, w których dziecko będzie mogło uczestniczyć na placu zabaw  będą wszechstronnym środkiem pobudzania ustroju organizmu, a więc: układu mięśniowego, kostnego, stawowego, krążenia czy oddechowego. Aktualnie, plac jest ogrodzony, co będzie miało znaczący wpływ na bezpieczeństwo zabaw dzieci. Na plac prowadzi szeroka furtka oraz brama wjazdowa dostosowane również dla osób niepełnosprawnych.  W sąsiedztwie obiektu znajduje się  boisko sportowe, obiekt siedziby ROKIS i Stowarzyszenia, Urzędu Gminy oraz w odległości około 500 m Szkoły Podstawowej. Umożliwi to odwiedzenie placu przez szerokie grupy szkole ale także pozwoli na odpoczynek rodzinom z książką w czasie zabaw dzieci. Inwestycja może znacząco wpłynąć na poziom aktywizacji człowieka ze społecznością lokalną. Społeczność tą tworzą ludzie zespoleni więzią naturalną lub spontaniczną, a poczucie przynależności i silna identyfikacja z grupą umożliwią współpracę wszystkich jej członków – dla najmłodszych będzie to miejsce zawierania nowych znajomości oraz spotkań z rówieśnikami. Zabawa jest nieodłącznym elementem dzieciństwa. Pozwala na ciągłą stymulację i rozwijanie różnych aspektów życia dziecka, jednocześnie wzmagając jego naturalną ciekawość świata oraz pomagając w zapewnieniu rozrywki. Jednak najważniejszą zaletą zabawy może być możliwość przedstawienia dziecku za jej pomocą wielu postaw i wartości społecznych, które odpowiednio zaakcentowane, pozwolą mu iść przez życie z właściwym podejściem do ekologii.

Zakres operacji obejmuję przebudowę placu zabaw dla dzieci w miejscowości Krzczonów. Przebudowany plac zabaw wpłynie na atrakcyjność miejscowości, poprawi znacząco jakość spędzania wolnego czasu, będzie pełnić funkcję centrum tej miejscowości, wpłynie na upowszechnienie aktywnego wypoczynku, popularyzację zdrowego stylu życia. Istotnym elementem projektu jest zamontowanie dodatkowych urządzeń sprawnościowych. Na powierzchni placu w części  o charakterze sprawnościowym piaszczysta – bezpieczna zostaną wymienione zabawowe urządzenia. Na teren placu zabaw prowadzą dwie szerokie bramki które umożliwią na wejście osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu wykonane zostaną:

– Zestaw rekreacyjny wielofunkcyjny  1 szt.

– Sześciokąt wielofunkcyjny 1 szt.

– Karuzela krzyżowa 1 szt.

– Huśtawka ważka 1 szt.

– Huśtawka podwójna  1 szt.

– Bujak 1 szt.

– Ławka 10 szt.

– Koszt na śmieci 3 szt.

– Lampa solarna 5 szt.

Wartość dofinansowania: 82 035 zł

 

Planowany termin zakończenia prac- 1 czerwca 2022