ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 

1

 

 

Projekt jest finansowany ze Środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
Wartość dofinansowania projektu wynosi 9779,76 zł, całkowity koszt inwestycji 9779,76 zł.
Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia przy wykonywaniu czynności dnia codziennego, poprawie funkcjonowania w życiu społecznym, ograniczaniu skutków niepełnosprawności, stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.

Projekt skierowany jest do jednej osoby dorosłej z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, planowane jest 50 godzin miesięcznie bezpłatnej opieki na okres do końca roku 2021 r.
Osoby niepełnosprawne będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy: załatwianiu spraw urzędowych, wyjściu, powrocie lub dojazdach do wybranych przez uczestnika miejsc, czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.

https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/program-%E2%80%9Easystent-osobisty-osoby-niepe%C5%82nosprawnej%E2%80%9D-edycja-2021

Plakat-1