Jesteś tutaj:

Kategoria: FDS

Fundusz Dróg Samorządowych

Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 117293L w miejscowości Sobieska Wola Pierwsza

1

20220504_114455

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

„Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 117293L w miejscowości Sobieska Wola Pierwsza”

DOFINANSOWANIE 158 889,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:  212 432,30 zł

W ramach inwestycji wykonane zostało przejście dla pieszych oświetlone znakiem aktywnym o zasilaniu PV wraz z chodnikami o łącznej długości 116 m. Zastosowano barierki ochronne, rampy krawężnikowe oraz system fakturowych oznaczeń nawierzchni.

Projekt pn. Przebudowa drogi Gminnej nr 107290L w miejscowości Sobieska Wola II od km 2+298 do 2+869 km od km 2+869 do 2+951 km”

Więcej o: Projekt pn. Przebudowa drogi Gminnej nr 107290L w miejscowości Sobieska Wola II od km 2+298 do 2+869 km od km 2+869 do 2+951 km”

DOFINANSOWANO Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG NA ROK 2022

W ramach inwestycji wykonana zostanie nawierzchnia z  płyt typu JOMB na łącznej długości 653 m. Szerokość jezdni wynosić będzie 3,5 m. Drogi posiadać będą obustronne pobocza szerokości 0,75 m oraz nowe oznakowanie pionowe. Dla zwiększenia bezpieczeństwa zamontowana zostanie latarnia wyposażona w lampę LED z własnym hybrydowym systemem zasilania.
Termin przekazania do użytkowania: lipiec 2022 r. Więcej „Projekt pn. Przebudowa drogi Gminnej nr 107290L w miejscowości Sobieska Wola II od km 2+298 do 2+869 km od km 2+869 do 2+951 km””

Do góry