CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Bez tytułu

Od 1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

 

Deklarację można złożyć

1) Samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.

2) Nie masz dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego? Deklarację możesz złożyć we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie gminy osobiście lub listownie.

Dla obiektów zlokalizowanych na obszarze gminy Krzczonów, deklarację mogą Państwo złożyć w pok. nr 7 w Urzędzie Gminy przy ul. Spokojnej 7.

ZŁOŻENIE DEKLARACJI JEST OBOWIĄZKOWE, jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni.

 

zdjęcie na stronę

Załączniki:

pdf Broszura informacyjna

pdf Obiekty mieszkalne. Deklaracja

pdf Obiekty niemieszkalne. Deklaracja

pdf Ulotka informacyjna