„Do wiadomości mieszkańców sołectwa Krzczonów Trzeci”

W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2022 roku sołectwo Krzczonów Trzeci objęte jest Planem Działania Priorytetowego którego celem jest wyeliminowanie występowania zagrożenia w postaci niezachowywania zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu psów przez ich właścicieli.

KOMISARIAT POLICJI W BYCHAWIE PRZYPOMINA I OSTRZEGA

 Właściciele psów jak też innych zwierząt domowych zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Krzczonów oraz w myśl art. 77 § 1 i 2 kw zobowiązani są do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego.

Ponadto na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy należące do rasy psów uznawanych za agresywne powinny być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu.

Art. 77. § 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

W postępowaniu mandatowym funkcjonariusz Policji może nałożyć mandat karny w wysokości od 50 do 250 zł.

§2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka,podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

W postępowaniu mandatowym funkcjonariusz Policji może nałożyć mandat karny w wysokości 500 zł.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców proszę przestrzeganie powyższych przepisów prawa.

 Wyk. / Opr. asp. szt. Marek Dulbas, dzielnicowy, tel. 695 021 808.