„Efektywna gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Krzczonów”

flag_white_low                                                                     PROW-2014-2020-logo-kolor

 

 

 

 

 

 

 

„Efektywna gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Krzczonów”

mająca na celu przebudowę istniejącej infrastruktury wodno-ściekowej wraz z niezbędnym wyposażeniem
na rzecz zapewnienia efektywnej, bezawaryjnej i ekonomicznie uzasadnionej realizacji zadań własnych gminy współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Inwestycja ma na celu :

 

Przebudowę:

 • oczyszczalni ścieków w Gminie Krzczonów
 • ujęcia wody i hydroforni Krzczonów Trzeci
 • hydroforni Sobieska Wola Pierwsza
 • ujęcia wody Krzczonów
 • ujęcia wody i hydroforni Walentynów

Montaż instalacji fotowoltaicznych zmniejszających zużycie energii hydroforni w miejscowościach:   

 • Walentynów
 • Krzczonów III
 • Sobieska Wola
 • Olszanka
 • Piotrkówek

oraz zakup wyposażenia na cele realizacji zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej:

 • Zakup i dostawa wozu asenizacyjnego
 • Zakup i dostawa kompresora
 • Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego
 • Zakup i dostawa zgrzewarki elektrooporowej

Całkowita wartość inwestycji : 4 451 567,08 zł

Kwota dotacji: 2 284 973,00 zł

Planowany termin zakończenia prac: maj 2024