Ewidencja szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

1111

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 tj.) gminy mają obowiązek ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków. Zwracamy się z prośbą, aby każdy właściciel nieruchomości na terenie Gminy Krzczonów wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków wypełnił załączoną ankietę zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków i złożył ją do Urzędu Gminy Krzczonów.

Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy złożyć do dnia 31 marca 2023 r., osobiście w Urzędzie Gminy Krzczonów lub przesłać za pomocą poczty.
Wypełnione przez Państwa ankiety pozwolą na uaktualnienie wymaganej przepisami prawa ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
Informuję, że w przypadku niedopełnienia wyżej wymienionego obowiązku, będą prowadzone kontrole w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami na terenie nieruchomości, dla których nie zostaną złożone zgłoszenia.
Druk zgłoszeniowy dostępny jest w załączniku oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 8.     
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny: (81)5664058.

 

Załącznik:

word Zgłoszenie do ewidencji zbiornika bezodpływowego