Gminne obchody Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja

3

W czasie gdy znaleźliśmy się w sytuacji wielkich wyzwań i poświęceń, jako społeczeństwo zdajemy egzamin z odpowiedzialności i solidarności. Składamy podziękowania i wyrazy szacunku dla służb i pracowników ochrony zdrowia za trud i poświęcenie.

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom gminy, którzy osobiście lub zdalnie łączyli się z nami w modlitwie w intencji ojczyzny, celebrowanej w dniu wczorajszym w 229 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

1

2