Informacja o zakończonych montażach PV

Z przyjemnością informujemy, iż zakończyliśmy montaż instalacji fotowoltaicznych w Naszej Gminie.

W przypadku nieprawidłowego działania zamontowanej instalacji lub uwidocznienia wad instalacji, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy poprzez informację przekazaną drogą mailową, telefoniczną bądź osobiście (pok. nr 7) w celu zgłoszenia usterki.

Po przyjeździe upoważnionych pracowników dokonają oni czynności sprawdzających w celu oceny powodów i skutków awarii.

Jeżeli usterki lub wady są objęte rękojmią lub gwarancją, serwisant powinien usunąć w przeciągu 2 dni roboczych. Jeżeli usunięcie niezwłoczne nie jest możliwe, usuniecie usterki powinno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu z wykonania czynności sprawdzających chyba, że wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe.

W przypadku stwierdzenia usterki czy awarii z winy użytkownika, zostanie obciążony kosztami naprawy ustalonymi przez serwis.

Dane kontaktowe, pod które należy zgłaszać wszelkie usterki:

  1. karol.kuropiewski@krzczonow.pl lub mariusz.robak@krzczonow.mbnet.pl
  2. (tel. (81) 56 64 079

W przypadku zgłoszeń przesyłanych wiadomością e-mail należy podać:

  1. imię i nazwisko zgłaszającego,
  2. adres instalacji oraz numer telefonu kontaktowego,
  3. dokładny opis usterki,
  4. wyświetlane alarmy/wskazania sterownika.

W przypadku przesłania zgłoszenia po godzinie 15:30 przyjmuje się, że zgłoszenie zostało wysłane o godzinie 8:00 dnia następnego.

 

Instrukcja obsługi instalacji fotowoltaicznej

loga