Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie

2

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje o trwającym naborze wniosków na realizację działań określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Załączniki:

pdf Informacja o naborze wniosków

pdf formy wsparcia z PUP