Informujemy, że Gmina Krzczonów przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

images

Mieszkańcy Gminy Krzczonów zainteresowani zakupem węgla po preferencyjnej cenie powinni złożyć wypełniony i podpisany wniosek do Urzędu Gminy Krzczonów. 

Cena 1 tony węgla nie przekroczy kwoty 2 tys. złotych brutto. Jedno gospodarstwo domowe może złożyć tylko jeden wniosek o zakup preferencyjny w 2022 r. w ilości nie większej niż 1,5 tony.

Zakupu węgla po preferencyjnej cenie można dokonać jeśli spełnione są następujące warunki:
– wniosek złoży osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym,
– Wnioskodawca otrzymał lub jest uprawniony do otrzymania dodatku węglowego,
– gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Gminy Krzczonów,
– Wnioskodawca nie dokonywał dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł, w ilości 1,5 tony.
 
Informujemy, że obecnie nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od podmiotu wprowadzającego węgiel do sprzedaży, o terminie dostawy węgla i dostępnym asortymencie. Gmina poinformuje Mieszkańców po uzyskaniu szczegółowych informacji.
 
PROCEDURA ZAKUPU WĘGLA
1. Złożenie wniosku
Wzór wniosku o preferencyjny zakup węgla do pobrania poniżej oraz w Urzędzie Gminy Krzczonów (korytarz na parterze).
Wniosek należy uzupełnić i złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Krzczonów przy ul. Spokojnej 7 w Krzczonowie (w godzinach pracy urzędu) lub przesłać poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (EPUAP):
Nazwa instytucji na platformie EPUAP: URZĄD GMINY KRZCZONÓW
Adres skrytki na platformie EPUAP: /nadia1/SkrytkaESP
Cała korespondencja musi być opatrzona podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.
 
Uwaga:
– wniosku nie można złożyć telefonicznie
– wysłanie mailem skanu lub zdjęcia podpisanego odręcznie wniosku jest niewłaściwe

2. Ocena wniosku

  • Weryfikacja wniosku i sprawdzenie poprawności złożonych dokumentów przez Urząd Gminy. W przypadku błędów we wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do ich poprawienia. Jeśli z wniosku będzie wynikać, że wnioskodawcy nie przysługuje prawo do zakupu preferencyjnego węgla stosowna informacja zostanie przekazana telefonicznie, mailem lub listownie.
  • Informacja telefoniczna do wnioskodawcy z Urzędu, o zakwalifikowaniu wniosku do zakupu węgla oraz informacja o konieczności uiszczenia opłaty. Prosimy o cierpliwość, informacja ta zostanie Państwu przekazana niezwłocznie.

Wnioskodawca zostanie poproszony o uiszczenie zapłaty za węgiel na konto Gminy Krzczonów numer: 67 8685 0001 0011 4185 2000 0350, a w tytule przelewu koniecznie należy wpisać: WĘGIEL – imię i nazwisko wnioskodawcy wraz z adresem gospodarstwa domowego, na który jest złożony wniosek.

  • Cena węgla nie obejmuje kosztów transportu węgla ze składu wskazanego przez Gminę. Istnieje możliwość odbioru węgla własnym środkiem transportu lub transportem zaoferowanym przez skład węgla wg ustalonej indywidualnie stawki.

UWAGA! Nie należy dokonywać płatności za węgiel, dopóki weryfikacja wniosku nie zostanie potwierdzona telefonicznie przez osobę upoważnioną z Urzędu. 

3. Odbiór węgla

  • Po zaksięgowaniu wpłaty na konto osoba upoważniona z Urzędu, telefonicznie przekaże informację wnioskodawcy podając miejsce i termin odbioru węgla.
  • Węgiel może odebrać tylko wnioskodawca lub osoba pisemnie upoważniona przez wnioskodawcę. W obu przypadkach należy legitymować się dowodem tożsamości.
  • Węgiel należy odebrać jednorazowo.

 
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 
tel. 81-566-40-51
 

Załącznik: 

pdf wniosek wegiel 2023