KOLEKTORY SŁONECZNE – spotkanie informacyjne

Solar panel on a red roof reflecting the sun and the cloudless blue sky

W związku z naborem wniosków w marcu 2016 roku na solary i/lub ogniwa fotowoltaiczne do Regionalnego Programu Operacyjnego, Urząd Gminy Krzczonów informuje, że w dniu 3 lutego o godz. 16.00 w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum odbędzie się spotkanie informacyjne z ekspertem ds. energii odnawialnej.
Ponadto prosimy o zapisywanie się osób zainteresowanych instalacją urządzeń OZE w Urzędzie Gminy. Osobą do kontaktu jest pan Michał Romanowski, pok. Nr 7.