„Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego”

slider_nauka_j__polskiego

Szanowni Państwo,

informujemy, iż od 10 czerwca 2022 r. ruszył nabór osób chcących skorzystać ze wsparcia w ramach projektu „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego” realizowanego przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Poniżej przekazujemy Państwu niezbędne informacje dotyczące projektu:

 • Bezpłatne szkolenia z podstaw języka polskiego są przeznaczone dla osób dorosłych uciekających przed wojną, które przybyły legalnie z Ukrainy do Polski od 24 lutego br. i które przebywają na obszarze województwa lubelskiego;
 • Planowane jest przeszkolenie łącznie 1800 osób w ciągu sześciu dwumiesięcznych tur realizacji szkoleń (do lipca 2023 r.);
 • W ramach szkolenia uczestnicy zrealizują 60 godzin lekcyjnych zajęć z podstaw języka polskiego, które będą trwały ok. 8 tygodni (2 spotkania w tygodniu po 4 godziny lekcyjne). Po zakończeniu zajęć, kursanci otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu i nabytych umiejętnościach;
 • Kursy będą prowadzone w maksymalnie dwunastoosobowych grupach, w systemie stacjonarnym oraz zdalnym (w zależności od preferencji uczestników), w terminach i miejscach możliwie dostosowanych do potrzeb słuchaczy;
 • Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, natomiast realizacja szkoleń zostanie powierzona zewnętrznym instytucjom szkoleniowym;
 •  Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną, poprzez aktywny formularz online (opcja preferowana) dostępny pod adresem: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=aZkIMePNQUyFGTcIKpcBg2ptj_9yhKBAqAxE7EQIme1URERIQ1JaUzNaTkZNUEpJTkpLVDhIMkU5US4u  oraz na stronie internetowej  https://www.lubelskie.pl/lubelskie-pomaga-ukrainie-nauka-jezyka-polskiego/Dostęp do formularza można uzyskać także poprzez zeskanowanie smartfonem lub tabletem kodu QR znajdującego się na plakacie/ulotce oraz w załączniku do niniejszej wiadomości.
 • Zgłaszać można się także osobiście lub listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, z dopiskiem „dokumenty rekrutacyjne do projektu Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego”;
 • Szczegółowe informacje, w tym między innymi: regulamin naboru i uczestnictwa, formularz zgłoszeniowy oraz plakat informujący o wsparciu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w zakładce: https://www.lubelskie.pl/lubelskie-pomaga-ukrainie-nauka-jezyka-polskiego/
 • Rozpoczęcie pierwszego etapu szkoleń planowane jest na przełomie lipca i sierpnia br.

Dodatkowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać pod nr tel. 81 44 16 716, 81 44 16 709.

Pod numerem telefonu: 81 47 81 210 jest możliwość uzyskania informacji w języku ukraińskim.

 W załączeniu przekazuję:

 1. informację w formie plakatu (z aktywnym linkiem i kodem QR), którą można zamieścić na stronie internetowej;
 2. kod OQ z dostępem do aktywnego formularza zgłoszeniowego;
 3. formularz zgłoszeniowy w formacie pdf do wydrukowania i przekazania osobom, które nie mają dostępu do internetu;

 Udostępniam także link do informacji o projekcie na profilu facebookowym Urzędu Marszałkowskiego  https://www.facebook.com/urzadmarszalkowski.lubelskie/

 Bardzo prosimy o pomoc w rozpowszechnianiu informacji o rekrutacji do projektu, a także o pomoc w dotarciu do osób na terenie działalności Państwa jednostki, które chciałby skorzystać ze szkoleń. Prosimy także o ewentualną pomoc osobom potrzebującym w wypełnieniu formularzy zgłoszeniowych.

 

 Dziękuję za wszelkie formy pomocy i współpracy

 Z wyrazami szacunku

Grażyna Kość

Oddział Realizacji Zadań Współfinansowanych z EFS

Departament kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Artura Grottgera 4

20-029 Lublin

tel. 81 44 16 716

 

 Załączniki:

pdf Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy do projektu

pdf ulotka treść dla Gmin