MIESZKAŃCY GMINY KRZCZONÓW

clipboard02

W związku z panującymi od dłuższego czasu wysokimi temperaturami, obniżeniem się poziomu wód grutnowych oraz możliwością występowania ograniczeń ciągłości dostaw wody na cele socjalno-bytowe dla mieszkańców, prosimy o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody. 

Szczególnie apelujemy o ograniczenie zużycia wody na inne cele jak: 

  • podlewanie trawników, 
  • podlewanie upraw działkowych, rolnych i sadowniczych, 
  • napełnianie basenów ogrodowych, 
  • podlewanie upraw prowadzonych w foliach i szklarniach ogrodowych, itp. 

Bardzo prosimy o zastosowanie się do apelu.