NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE WALKI Z PANDEMIĄ

5

Walka z pandemią COVID-19 trwa. Aby była jeszcze bardziej skuteczna, działania są dostosowywane do obecnej sytuacji.
Od 10 października zostają wprowadzone nowe zasady bezpieczeństwa, cały kraj zostanie objęty strefą żółtą, z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej.

1111