OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

1

LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w LUBLINIE 
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
wydał ostrzeżenie hydrologiczne. 

 

pdf Ostrzeżenie hydrologiczne