OZE – potwierdzenie udziału w projekcie

Kolektory-sloneczne

Informujemy o konieczności potwierdzania udziału w projekcie „ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH = CZYSTE POWIETRZE W GMINIE KRZCZONÓW” W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. Potwierdzenie Udziału w Projekcie na poszczególne instalacje otrzymają państwo pocztą dodatkowo można będzie je pobrać ze strony internetowej gminy.

Po dostarczeniu ostatecznego potwierdzenia udziału w projekcie i uiszczeniu opłaty za dokumentację projektową zapraszamy Państwa do podpisania umów użyczenia nieruchomości do montażu instalacji OZE które będą dostępne od 2 maja w Urzędzie Gminy Krzczonów. Dodatkowo prosimy Państwa o dostarczenie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 obejmującą teren działki, na której przewidziany jest montaż instalacji. Mapkę należy zakupić w Starostwie Powiatowym w Lublinie.

Instalacje solarne – pobierz
Instalacje fotowoltaiczne – pobierz
Piece c.o. na biomasę – pobierz