PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

oblodzenie

Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 09.01.2021 do godz. 07:30 dnia 10.01.2021
Zjawisko/stopień zagrożenia Oblodzenie/1
Przebieg Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -4°C do -2°C, przy gruncie od -5°C do -3°C.

LUPN_WLU_PDF