PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

222

Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 23.04.2021 (piątek) do godz. 07:30 dnia 24.04.2021 (sobota)
Zjawisko/stopień zagrożenia Kryteria Przymrozki/1 (wszystkie powiaty) W okresie wiosennej wegetacji roślin spadek temperatury powietrza poniżej 0°C lub spadek temperatury przy gruncie poniżej -1°C.

pdf Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych