Informacja ws. programu „Rodzina 500+”

rodzina 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzczonowie informuje, że od dnia 1 kwietnia 2016 r. będą przyjmowane wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (Program 500+).

Świadczenie będzie przysługiwać na wniosek w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 18 roku życia. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają wsparcie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto, w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.
Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu. Dochód rodziny będzie ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, jest rok kalendarzowy 2014.

Pierwszy okres, na które będzie ustalane prawo do świadczenia wychowawczego, rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. tj. z dniem wejścia w życie ustawy i kończy się dnia 30 września 2017 r.

Rodziny które złożą wniosek do dnia 1 lipca 2016 r. otrzymają wyrównanie od 1 kwietnia 2016 r.

Więcej informacji można uzyskać po adresem: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/