„Przebudowa drogi gminnej Nr 107267L od km 0+000 do km 1+229 w miejscowości Krzczonów”

Powiększ obrazgodlo-i-flaga-polski-z-ustawy2

Zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 107267L od km 0+000 do km 1+229 w miejscowości Krzczonów” zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
Koszt kwalifikowalny inwestycji: 714 535,82 zł
Dofinansowanie: 357 267,00 zł
W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię asfaltową o długości 1,229 km i szerokości od 5,5 do 6,8 m wraz z chodnikiem przejściami dla pieszych.

20210108_091809