„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krzczonów od km 0+000 do km 0+108”.

Powiększ obrazgodlo-i-flaga-polski-z-ustawy2

Zakończono przebudowę ulicy Spokojnej w Krzczonowie. Zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krzczonów od km 0+000 do km 0+108” zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.  
Całkowita wartość inwestycji: 40 753,59 zł
Dofinansowanie: 20 376,00 zł
Inwestycja polegała na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej wraz z oznakowaniem przejścia dla pieszych.

20210108_094141