Przebudowa drogi powiatowej nr 2285L Olszowiec – Romanów – Piotrków-Kolonia na terenie gminy Krzczonów od km 2+302 do km 5+310

W ramach operacji typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Celem operacji jest przebudowa drogi powiatowej nr 2285L Olszowiec – Romanów – Piotrków-Kolonia na terenie gminy Krzczonów od km 2+302 do km 5+310. Operacja przyczyni się do poprawy stanu technicznego, płynności ruchu i bezpieczeństwa użytkowników zmodernizowanej infrastruktury.

Całkowity koszt inwestycji: 7 309 283,51 zł

Wysokość dofinansowania: 4 542 606 zł