Uruchomienie TIK

W ramach projektu  uruchomiony został System zarządzania energią pochodzącą z OZE. Wdrażany system wykorzystuje inteligentne zarządzanie energią w oparciu o Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK).

Głównym zadaniem Systemu jest zbieranie danych o produkcji energii w instalacjach OZE zamontowanych w ramach realizacji inwestycji. Na stronie znajdziemy ponadto m.in. informację na temat wskaźników projektu, galerię zdjęć obrazującą instalacje wykonywane w ramach projektu oraz kalkulatory, dzięki którym w prosty sposób można sprawdzić poziom emisji dwutlenku węgla.

Z całą pewnością ważną dla wszystkich użytkowników instalacji OZE funkcją będzie możliwość zgłaszania poprzez formularz znajdujący się na stronie ewentualnych awarii instalacji.

System dostępny jest pod adresem:

https://gminakrzczonow.e-oze.eu/

 

Dofinansowanie projektu wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

loga