Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

docierają do nas informacje o osobach podających się jako reprezentanci Urzędu Gminy Krzczonów i oferujących podpisanie umów, bezpośrednio w domach mieszkańców oraz na organizowanych spotkaniach. Umowy zdaniem osób zgłaszających dotyczą zakupu energii elektrycznej czy montażu instalacji pomp ciepła, fotowoltaiki itp.

Informujemy że osoby te nie reprezentują Gminy Krzczonów– Gmina Krzczonów nie organizuje jakichkolwiek spotkań z tym związanych! 

Nie  prowadzimy „terenowego” naboru ani spotkań wśród mieszkańców Gminy Krzczonów.

Jednocześnie przypominamy, w Urzędzie Gminy Krzczonów prowadzone jest biuro Programu Czyste Powietrze zgodnie z umowa zawartą z WFOŚiGW w Lublinie.

Wszelkie informację w sprawie programu można uzyskać na naszej stronie internetowej oraz/lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Krzczonów.

Prosimy o czujność w zawieraniu wszelkich zobowiązań!