UWAGA UCZESTNICY PROJEKTU „ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH = CZYSTE POWIETRZE W GMINIE KRZCZONÓW ”

DOTYCZY INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH ZAMONTOWANYCH W LATACH 2017-2018

Szanowni Państwo informujemy, iż z dniem 23.07.2023 upływa okres gwarancji na montaż instalacji kolektorów słonecznych. Po tym terminie naprawy instalacji typu: brak ciśnienia ciepłej wody, nieprawidłowa praca pomp obiegowych, uszkodzenie zbiornika, uszkodzenie anody, grzałki elektrycznej, wycieki będą realizowane przez Państwa we własnym zakresie. Sytuacje związane z awariami na skutek warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych tj. uszkodzony na skutek pożaru czy przepięcia sterownik, uszkodzony mechanicznie na skutek nawałnicy czy gradobicia kolektor słoneczny będą w dalszym ciągu przez co najmniej rok objęte gwarancją ubezpieczeniową. Decyzyjność w zakresie uwzględnienia naprawy z ubezpieczenia podejmuje Urząd Gminy Krzczonów.

Zgodnie z umową nr 2A/2017 z dnia 26.09.2017 r. pomiędzy Gminą Krzczonów a firmą „DAJK Maciej Kańczugowski” z siedzibą w Lublinie, obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie do dnia 23.07.2023 obowiązkowego przeglądu gwarancyjnego wszystkich instalacji. W trakcie przeglądu muszą zostać wykonane następujące czynności kontrolne:

 1. Kontrola stanu płyty kolektora pod względem ewentualnych zaparowań.

Sprawdza się wizualnie stan płyty absorbera, czy nie ma widocznych zmian barwy i nalotów.

 1. Kontrola obudowy kolektora pod względem uszkodzeń mechanicznych. Należy sprawdzić stan szyby, obudowy oraz króćców przyłączeniowych.
 2. Kontrola szczelności połączeń hydraulicznych. Należy sprawdzić wszelkie połączenia pod względem szczelności.
 3. Kontrola stanu izolacji termicznej przewodów. W przypadku widocznych uszkodzeń izolacji termicznej, należy dokonać wymiany uszkodzonych części w ramach rękojmi lub gwarancji.
 4. Kontrola zestawów montażowych. Każdorazowo podczas przeglądu należy zwrócić uwagę na stan zestawów montażowych.
 5. Kontrola czujników temperatury. Należy sprawdzić poprawność zanurzenia czujników temperatury w tulejach.
 6. UWAGA !!! Kontrola stanu nośnika ciepła. Serwisant musi przy Pańswa udziale dokonać nieznacznego upuszczenia płynu z instalacji, po czym poddać go badaniu wytrzymałości na niskie temperatury oraz oględzinom ogólnym. Badanie odporności zostanie wykonane profesjonalnym sprzętem w postaci refraktometru. W przypadku, gdy temperatura zamarzania wskazana na urządzeniu różni się od temperatury z zakresu -25OC do -40 OC, a w płynie nie ma jakichkolwiek zanieczyszczeń czy zawiesin, zostanie używany dotąd płyn zmieszany z koncentratem tak, aby osiągnąć wymagane zabezpieczenie na działanie mrozu. W przypadku, gdy w płynie znajdują się zanieczyszczenia i zawiesiny, należy każdorazowo go wymienić na nowy.

 

Na okoliczność powyższej kontroli technicznej instalacji zostaną Państwo poproszeni o podpisanie stosownego protokołu. Jeżeli którykolwiek z pkt 1-6 wg. Państwa nie został spełniony prosimy o niepodpisywanie protokołu  i kontakt z Urzędem Gminy Krzczonów.

 

Bardzo prosimy o umożliwienie serwisantom z firmy „DAJK Maciej Kańczugowski” dostępu do instalacji  i przeprowadzenie kontroli. Informujemy, iż prace serwisowe i kontrolne wykonane zostaną wyłącznie przez nastęujące osoby:

 1. Pan Sebastian Winiarczyk
 2. Pan Jakub Kańczugowski
 3. Pan Kamil Sawicki
 4. Pan Grzegorz Jaworski
 5. Pan Artur Klimek

W przypadku wątpliwości co do autentyczności osób które proszą o dostęp do instalacji solarnych mają Państwo możliwość poproszenia o dowód tożsamości  i zweryfikowania wskazanych powyżej nazwisk.

Apelujemy do mieszkańców naszej gminy o to, aby zachowali oni czujność i ostrożność.  Naturalnie w przypadku jakichkolwiek podejrzeń co do zamiarów osób deklarujących konieczność przeprowadzenia oględzin instalacji prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Krzczonów.

Wszystkie niezbędne informacje będą udzielane telefonicznie pod nr 81 566 40 79  lub osobiście w pok. nr 11 Urzędu Gminy lub drogą email: karol.kuropiewski@krzczonow.pl