V Europejski Dnień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujmy, że z inicjatywy Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości, działającej przy Komisji Europejskiej i we współpracy z Europolem, w ponad 20 państwach UE w dniu 21 czerwca 2023 r. organizowany będzie V Europejski Dnień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów. jego celem jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zabezpieczenia domów i mieszkań przed włamaniami. 

W Polsce wydarzenia te będą skoncentrowane w dniu 21 czerwca, jednak w praktyce odbywać się będą przez cały okres wyjazdów wakacyjnych, a zaangażowana w nie będzie w szczególności Policja. działania policji będą polegały m.in. na rozpowszechnianiu materiałów wskazujących sposoby zabezpieczenia nieruchomości przed włamaniami, w tym na stronach internetowych Policji, w lokalnych mediach oraz poprzez kontakty ze społecznościami lokalnymi, np. w formie pikników z udziałem funkcjonariuszy Policji. 

Załącznik:

pdf  V Europejski Dnień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów