Zasady zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach, informuje o zasadach zimowego utrzymania dróg w związku ze zbliżającym się sezonem zimowym 2022/2023. Zgodnie z uchwałą nr 935/2022 z dnia 07 listopada 2022 r. Zarządu Powiatu w Lublinie, w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach oraz zabezpieczeniem finansowym na zimowe utrzymanie dróg przewiduje się konieczność prowadzenia akcji „Zima 2022/2023” na drogach powiatowych według standardów III, IV, V i VI. 

Zakres robót obejmuje zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych o nawierzchni twardej na sieci dróg o łącznej długości 713,341 km z podziałem na standardy:
III standard – 33,210 km
IV standard – 30,987 km
V standard – 515,850 km
VI standard – 133,294 km 

Odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości zimowej będzie prowadzone w pierwszej kolejności na drogach o wyższym standardzie, a następnie na drogach utrzymywanych w niższym standardzie. 

W sytuacji niesprzyjających warunków atmosferycznych dopuszczalne są przerwy w komunikacji:

  • na drogach standardu III do 6 godzin, 
  • na drogach standardu IV do 8 godzin, 
  • na drogach standardu V do 24 godzin, 
  • na drogach standardu VI do 48 godzin.

Informacje o stanie przejezdności dróg można uzyskać w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach w godz. 700 – 1500, oraz w godzinach 400 – 2000 w obwodach drogowych podległych zarządowi:

  1. ODM nr 1 w Bełżycach    81 517-22-07      81 516 28 80
  2. OD nr 2 w Bychawie       81 566-02-60     607 303 936
  3. OD nr 3 w Garbowie       81 501-80-51

Wykaz dróg powiatowych objętych planem zimowego utrzymania dróg w sezonie 2021/2022:

Nr drogi Nazwa ciągu drogi Standardy
2287 L Bychawa (ul. Piłsudskiego, ul. Sienkiewicza)-Kosarzew- Zielona- Krzczonów V
2285 L Olszowiec – Romanów- Piotrków- Kolonia V
2300 L Teklin- Gierniak V
2272 L Lublin (ul. Głuska)- Głusk- Skrzynice- Chmiel- Krzczonów- Sobieska Wola- dr. woj. 837 V
2123 L Stryjno- Żuków- Krzczonów V
2301 L Gierniak- Krzczonów I- Krzczonów III V
2302 L Krzczonów I- Krzczonów II- Sobieska Wola V
2114 L Piotrków- Kolonia- Nowiny Żukowskie- Wygnanowice VI
2125 L Krzczonów- Chodyłówka- Rybczewice VI
2129 L Dąbie- Sobieska Wola – Giełczew VI
2286 L Piotrków- Kolonia- Olszanka- Żuków VI
2299 L Kosarzew Dolny- Giełczew VI