Zwrot podatku akcyzowego- sierpień 2022 r.

podatek-akcyzowy

Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Gminy Krzczonów (zakładka Urząd → Dokumenty do pobrania) został udostępniony wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Krzczonów (pok. 6) terminie od 1 sierpnia do ostatniego dnia sierpnia 2022 r. Do wniosku należy załączyć faktury VAT za okres od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.