PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

222

Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 27.03.2020 do godz. 07:30 dnia 28.03.2020
Zjawisko/stopień zagrożenia Przymrozki/1
Przebieg Prognozuje się spadek temperatury do -1°C, przy gruncie do -3°C.

Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 29.03.2020 do godz. 07:30 dnia 30.03.2020
Zjawisko/stopień zagrożenia Przymrozki/1
Przebieg Prognozuje się spadek temperatury do -6°C, przy gruncie do -8°C.

LUPN_WLU_PDF