Informacja Wojewody Lubelskiego

Informacja Wojewody lubelskiego Lecha Sprawki o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 522)

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 25 marca 2020 r.