KOPERTA ŻYCIA

88888888
Drodzy mieszkańcy,
pragniemy poinformować, że Gmina Krzczonów przystępuje do akcji „Koperta Życia”, która kierowana jest do osób samotnych, starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych.
W sytuacji zagrożenia zdrowia i życia nie jesteśmy w stanie pamiętać jakie leki i w jakich dawkach przyjmujemy. Dlatego informacje zawarte w „Kopercie Życia” mogą niejednokrotnie przyczynić się do podjęcia odpowiednich działań ratujących zdrowie i życie osób potrzebujących.

Akcja polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach- karty z najważniejszymi informacjami o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach, kontaktach do osób najbliższych.
Koperty życia są bezpłatne!
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do O P S Krzczonów. Tam zostaną Państwu udzielone szczegółowe informacje, a w razie potrzeby pomoc przy uzupełnieniu karty informacyjnej.
Zachęcamy do uczestnictwa w akcji
88888888
9999999999999