Dni otwarte Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Załuczu

Szanowni Państwo, 

Jesteśmy placówką zajmująca się kształceniem na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Aktualnie prowadzimy nabór na rok szkolny 2023/2024

 

Dni otwarte 80.03.2023(1)(1)(1)