Jesteś tutaj:

Autor: redaktor 2

Już za chwilę będzie można składać wnioski o „500+”

Więcej o: Już za chwilę będzie można składać  wnioski o „500+”

Od 1 lipca program „Rodzina 500+” będzie obejmował wszystkie dzieci w rodzinie – również pierwsze i jedynaków.

Również od 1 lipca możliwe będzie składanie online wniosków  o świadczenie. Warto pamiętać, że złożenie takiego wniosku w okresie lipiec – sierpień gwarantuje wypłatę świadczenia  – z wyrównaniem od lipca – najpóźniej do 31 października. Pierwsze pieniądze mogą trafić do rodziców jeszcze w lipcu. Więcej „Już za chwilę będzie można składać wnioski o „500+””

Zakończenie projektu OZE

Gmina Krzczonów zrealizowała projekt pn. „Energia ze źródeł odnawialnych= czyste powietrze w Gminie Krzczonów”.

Projekt został zakończony zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w terminie do dnia 07.04.2019 r. Projekt współfinansowany był środkami unijnymi w ramach Działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji projektu zamontowanych zostało 421 instalacji solarnych, 84 instalacji fotowoltaicznych oraz 44 pieców na biomasę z dofinansowaniem na  poziomie 5 048 349,29 zł.
Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i współpracę w tak szeroko zakrojonym projekcie.

Więcej „Zakończenie projektu OZE”

Cyfrowa gmina Krzczonów – podsumowanie projektu

Informujemy, że mikroprojekt  pn: „Cyfrowa gmina Krzczonów” został zakończony przez Gminę Krzczonów. Projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo – Wschodniej współfinansowanego z programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz Rozwoju kompetencji cyfrowych”.

cyfrowe zakończenie

Całkowita wartość projektu: 16 796,10 zł, 
Wysokość dofinansowania: 16 795,79 zł

Celem mikroprojektu był rozwój kompetencji cyfrowych u 30 mieszkańców Gminy Krzczonów, którzy ukończyli 25 rok życia, w tym zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych poprzez skierowane do nich działania szkoleniowe. .

Szkolenia komputerowe skierowane do mieszkańców Gminy Krzczonów w wieku 25 lat i więcej prowadzone  były w ramach następujących modułów:

  • „Rodzic w Internecie”
  • „Mój biznes w sieci”
  • „Moje finanse i transakcje w sieci”
  • „Działam w sieciach społecznościowych”
  • „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
  • „Rolnik w sieci”
  • „Kultura w sieci”
  • „Microsoft Office – pakiet biurowy”

Uruchomienie TIK

W ramach projektu  uruchomiony został System zarządzania energią pochodzącą z OZE. Wdrażany system wykorzystuje inteligentne zarządzanie energią w oparciu o Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK). Więcej „Uruchomienie TIK”

Informacja o zakończonych montażach PV

Z przyjemnością informujemy, iż zakończyliśmy montaż instalacji fotowoltaicznych w Naszej Gminie.

W przypadku nieprawidłowego działania zamontowanej instalacji lub uwidocznienia wad instalacji, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy poprzez informację przekazaną drogą mailową, telefoniczną bądź osobiście (pok. nr 7) w celu zgłoszenia usterki.

Po przyjeździe upoważnionych pracowników dokonają oni czynności sprawdzających w celu oceny powodów i skutków awarii.

Jeżeli usterki lub wady są objęte rękojmią lub gwarancją, serwisant powinien usunąć w przeciągu 2 dni roboczych. Jeżeli usunięcie niezwłoczne nie jest możliwe, usuniecie usterki powinno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu z wykonania czynności sprawdzających chyba, że wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe.

W przypadku stwierdzenia usterki czy awarii z winy użytkownika, zostanie obciążony kosztami naprawy ustalonymi przez serwis.

Więcej „Informacja o zakończonych montażach PV”

Do góry