Czyste Powietrze- Zapraszamy do skorzystania z dotacji

Bez tytułu

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, iż jak dotychczas pozyskaliśmy dla Naszych Mieszkańców w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” dofinansowanie na kwotę
2 616 389,43 zł. Wartość wszystkich wnioskowanych inwestycji wyniosła już blisko
3 800 000,00 zł!

Na przełomie V.2022-V.2023 pozyskaliśmy dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła, termomodernizację itp. dla Mieszkańców Gminy na kwotę 864 900,00 zł.
W Urzędzie Gminy Krzczonów funkcjonuje Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Kontakt:
Urząd Gminy Krzczonów
Referat Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości
(pokój nr 11)
Karol Kuropiewski
email: karol.kuropiewski@krzczonow.pl
tel.: (81) 566 40 79

Pomoc w wypełnianiu wniosków odbywać się będzie we wtorki, środy oraz piątki
w godzinach od 7.30-13.30 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

https://czystepowietrze.gov.pl/

 

Zachęcamy do korzystania z punktu!