Inspektor Ochrony Danych Osobowych dla gminy Krzczonów

Od 01.08.2022 r. w Urzędzie Gminy Krzczonów powołany został nowy Inspektor Ochrony Danych: Sebastian Wnuk, kontakt: e-mail: sebastian.wnuk@lokalneogniwo.pl