Informacja Inspekcji Weterynaryjnej dot. uboju z konieczności zwierząt gospodarskich kopytkowych

333

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia. 

Hodowco skontaktuj się z lekarzem weterynarii opiekującym się stadem oraz z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Lublinie. 

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii https://www.wetgiw.gov.pl lub WIW w Lublinie https://wiwlublin.bip.gov.pl 

Przypadek przewozu do rzeźni zwierząt nie nadających się do transportu jest przestępstwem. Konsekwencje dotyczą zarówno hodowców jak i przewoźników. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie