Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie zaprasza rolników na bezpłatne leczenie rehabilitacyjne.

11111111

Z sanatorium mogą skorzystać osoby:

  • – ze schorzeniami narządu ruchu: kończyn górnych i dolnych, stawów, kręgosłupa.
  • – ze schorzeniami układu krążenia: w 6 miesięcy po przebytym zawale serca, z nadciśnieniem tętniczym ( I okres), innymi chorobami serca.
  • – po przebytej chorobie COVID-19.
  • – rolnicy, podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie albo podlegający ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie, co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą.
  • – renciści, mający ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowali zdolność do samodzielnej egzystencji.
  • – członkowie rodzin spełniający warunki do uzyskania renty rodzinnej, kwalifikujący się do odbycia rehabilitacji leczniczej ze wskazań zdrowotnych w zakresie chorób narządu ruchu: dzieci poniżej 16 roku życia (turnusy rehabilitacyjne w okresie wakacyjnym), dzieci powyżej 16 roku życia spełniające warunki do uzyskania renty rodzinnej.

Pierwszeństwo w skierowaniu na rehabilitację leczniczą ma osoba, która uległa        wypadkowi przy pracy rolniczej.

 Potrzebne dokumenty:

  • – wniosek na leczenie rehabilitacyjne na druku KRUS wystawia lekarz rodzinny lub leczący specjalista. Druk wniosku dostępny na stronie krus.gov.pl, w zakładce Zadania w punkcie Rehabilitacja, lub jednostce organizacyjnej KRUS.
  • – do wniosku lekarza dołączone powinny być niezbędne badania: pełna morfologia krwi + glukoza, OB, pełna analiza moczu, EKG, RTG klatki piersiowej z opisem radiologa, opis chorych części kręgosłupa i stawów wraz z wynikami badań. Badania te są bezpłatne.

Wniosek wraz z wynikami badań należy złożyć w O/R KRUS w Lublinie ul. Droga Męczenników Majdanka 12.

Szczegółowe informacje udzielane są w O/R KRUS w Lublinie ul. Droga Męczenników Majdanka 12, pok. 36, lub telefonicznie: 81 759 34 42 i 81 759 34 36 oraz w Placówce Terenowej KRUS w Bychawie, ul. Piłsudskiego 65b, 23-100 Bychawa, tel. 81 566 21 62

Rolniku, jeśli spełniasz powyższe wymagania poproś swojego
lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę o wystawienie
skierowania do sanatorium.