Komunikat w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzczonowie

            Szanowni Państwo,      
w związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

         W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i pracowników, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzczonowie wprowadził do  31 października 2021 r. ograniczenia w funkcjonowaniu Ośrodka, polegające m.in. na zaprzestaniu bezpośredniej obsługi interesantów.

         Kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzczonowie odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.
Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne do Ośrodka:

adres: ul. Spokojna 7
23-110 Krzczonów
adres e-mail: krzczonow@ops.pl
tel.: 81 566 40 23

 

Kontakt osobisty z pracownikami będzie możliwy:

  • jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
  • wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

Podczas wizyty obowiązywać będą aktualne zasady reżimu sanitarnego.

 

 

Justyna Wałachowska
Kierownik OPS Krzczonów