POMOC PSYCHOLOGICZNA

konferencja_28_11_13_grafika

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzczonowie informuje, że od stycznia 2023 roku oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną.

Celem pomocy psychologicznej jest łagodzenie skutków wynikających z trudnej sytuacji życiowej, powrót do równowagi psychicznej oraz nabycie umiejętności pozwalających na radzenie sobie w sytuacji kryzysowej.

Wsparcie udzielane będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Krzczonowie w godz. 12:00 – 17:00 w następujących terminach (I półrocze):
20.02.2023 r., 13.03.2023 r., 03.04.2023 r., 15.05.2023 r., 12.06.2023 r.,

 Zapisy pod nr tel. 81 566 40 23 lub 739 180 161

             W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 prosimy o przestrzeganie określonych zasad bezpieczeństwa podczas konsultacji.

 

Justyna Wałachowska

 Kierownik OPS Krzczonów